Cyfrowa pracownia RTG

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt firmy Gendex GXDP-700S umożliwiający wykonywanie zdjęć pantomograficznyh 2D, zdjęć zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz tomografii 3D. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej aktualnie dostępnej technologii wykonujemy radiogramy bardzo dobrej jakości przy zastosowaniu minimalnych dawek promieniowania. Nasz sprzęt umożliwia redukcję dawki promieniowania w zależności od wieku pacjenta, gęstości struktury jego kości oraz innych czynników anatomicznych. Ponadto wykonujemy zdjęcia małoobrazkowe tzw. punktowe, zgryzowe, skrzydłowo-zgryzowe przy użyciu minimalnych dawek promieniowania dzięki radiowizjogdrafii cyfrowej Gendex GXS-700. Pacjent otrzymuje zdjęcia pantomograficzne, punktowe oraz tomograficzne 3D na nośnikach cyfrowyh – płyta CD, pendrive, e-mail wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie obrazów 2D oraz przeglądanie i rekonstrukcję 3D.

rtg zębów - dermadent sanokgabinet dentystyczny Dermadent Sanok - endodoncja, periodontologia, rtg zębów